Herdenkingsdienst

Zaterdag 18 februari 2006, de dag van de uitvaart. Van 11.00 – 12.00 uur was er gelegenheid om afscheid te nemen en samen te zijn met Rhonda. Ze werd omringd met vuurrode en champagne/witte rozen én zonnebloemen precies zoals ze had gewenst. Maar daarnaast een zee van andere mooie bloemen, bloemstukken en kaarten.

Om 12.00 uur volgde de plechtigheid:

We nemen een laatste groet langs de baar terwijl de volgende muziek klinkt:

Het was een mooi, respectvolle waardig afscheid en precies zoals jij, lieve Rhonda, voor ogen had en kenbaar had gemaakt.
Rust zacht lieverd.

Crematie in stilte.